O regionální učebnici

Regionální učebnice Ústecka je vlastně elektronická kniha či průvodce po historii a přírodě Ústí nad Labem a přilehlého okolí. Témata, která v ní čtenáři najdou, jsou zpracovaná do podoby samostatných výukových karet. Texty jsou doplněny ukázkami sbírkových předmětů, místními fotografiemi, reportážemi, videy a příběhy vztahujícími se k tématu. Součástí výukových karet je nabídka publikací, které má ve fondu muzejní knihovna.

Regionální učebnice je určena všem bez rozdílu věku, lze ji použít při vyučování pro doplnění regionálních znalostí žáků, ale také při rodinných výletech či jen tak pro čtení. Je přátelská ke všem typům zařízení.

Jak to všechno vlastně vzniklo?

Nápad vytvořit Regionální učebnici Ústecka vznikl v roce 2020 v době, kdy byla muzea zavřená díky celosvětové epidemii. Původní myšlenka krátkých samostatných aktivit na webových stránkách Muzea města Ústí nad Labem se postupně zformovala do vize většího a dlouhodobějšího počinu. Ředitel muzea Václav Houfek nápad plně posvětil a zadal všem pracovníkům na učebnici aktivně spolupracovat. Regionální učebnice Ústecka tedy dostala oficiálně zelenou. Základní podoba, se kterou se dnes setkáváte, by však neměla být konečná. Tak jako se mění město Ústí, mění se i jeho učebnice. Výukové karty budou postupně přibývat, některé se časem možná promění díky novým informacím. Spolu s těmito změnami se může měnit i autorský tým učebnice.

Autorský tým

Na tvorbě textů v učebnici se podíleli pracovníci oddělení muzejní pedagogiky a pracovníci odborných oddělení – Václav Beran, Ladislava Filipová, Martin Krsek, Kateřina Nováková, Tomáš Okurka, Martina Pospíšilová, Lucie Preclíková, Miloš Trýzna, Zuzana Vařilová, Eliška Wiesnerová.

Jazykové korektury láskyplně provedla Ivana Bublíková.

Doporučení muzejní knihovny odhodlaně vytvářely Helena Houfková a Ludmila Netušilová.

Exponáty a historické fotografie pochází ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem (uváděno jako MMUL). Exponát obrazu bitvy Na Běhání poskytlo Husitské muzeum v Táboře.

Autorem převážné většiny fotografií je muzejní fotograf Jiří Preclík, některé fotografie pořídili ostatní zaměstnanci MMUL.

Podobu webovým stránkám vtiskla Denisa Švecové a Martiny Pospíšilové.

Technická podpora stránek je plně v rukou Denisy Švecové.

Za stránky zodpovídá Martina Pospíšilová, náměty a připomínky lze posílat na email: pospisilova@muzeumusti.cz